Tác giả: Hứa Cảnh Sâm - Đọc truyện tranh của tác giả Hứa Cảnh Sâm bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại AB Truyện. AB Truyen - abtruyen.com

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Chưa có thông tin tác giả

TRUYỆN SÁNG TÁC

Dynasty Warrior - Tam Quốc Vô Song Chapter 2

Dynasty Warrior - Tam Quốc Vô Song

427 lượt xem
188 ngày trước
Street Fighter IV Ngoại Truyện Chapter 7

Street Fighter IV Ngoại Truyện

1.172 lượt xem
188 ngày trước
Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện Chapter 25

Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện

3.190 lượt xem
189 ngày trước
Siêu Bá Thế Kỷ Chapter 3

Siêu Bá Thế Kỷ

542 lượt xem
62 ngày trước
Capcom vs SNK Chapter 3

Capcom vs SNK

395 lượt xem
189 ngày trước
Nhạc Phi Liệt Truyện Chapter 21

Nhạc Phi Liệt Truyện

2.283 lượt xem
189 ngày trước