Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết Chapter 124

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

214.142 lượt xem
99 ngày trước
Serena Chapter 44.2

Serena

211.746 lượt xem
80 ngày trước
Tu Tiên Hoàn Sinh Ký: Chí Tôn Hồi Quy Chapter 2

Tu Tiên Hoàn Sinh Ký: Chí Tôn Hồi Quy

373 lượt xem
78 ngày trước
Nếu Ngài Cần Một Người Em Gái Giả Chapter 14.2

Nếu Ngài Cần Một Người Em Gái Giả

7.183 lượt xem
78 ngày trước
Triệu Hoán Đại Nhân Tu Chân Giới Chapter 7

Triệu Hoán Đại Nhân Tu Chân Giới

1.154 lượt xem
78 ngày trước
Kẻ Thù Truyền Kiếp Lại Muốn Chiếm Hữu Nàng Chapter 7

Kẻ Thù Truyền Kiếp Lại Muốn Chiếm Hữu Nàng

1.283 lượt xem
78 ngày trước
Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi Chapter 7

Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi

729 lượt xem
78 ngày trước
Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương Chapter 8

Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương

941 lượt xem
78 ngày trước
Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu Chapter 7

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

818 lượt xem
78 ngày trước
Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào : Vương Gia Ngài Làm Chân Ta Mền Nhũn Rồi Chapter 8

Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào : Vương Gia Ngài Làm Chân Ta Mền Nhũn Rồi

908 lượt xem
78 ngày trước
Ta Xuyên Về Hồi Nhỏ Của Đại Bạo Quân , Để Đánh Vỡ Bình Sữa Của Hắn Chapter 10

Ta Xuyên Về Hồi Nhỏ Của Đại Bạo Quân , Để Đánh Vỡ Bình Sữa Của Hắn

2.045 lượt xem
78 ngày trước
Ta Lại Bị Công Chúa Nam Nhân Quấn Lấy Rồi Chapter 7

Ta Lại Bị Công Chúa Nam Nhân Quấn Lấy Rồi

1.050 lượt xem
78 ngày trước
Bát Phu Lâm Môn Chapter 19

Bát Phu Lâm Môn

1.674 lượt xem
78 ngày trước
Giẫm Lên Cặn Bã Nam Nhân Làm Chủ Thần Chapter 20

Giẫm Lên Cặn Bã Nam Nhân Làm Chủ Thần

1.805 lượt xem
4 ngày trước
Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ Chapter 2

Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ

841 lượt xem
78 ngày trước
Bệnh Kiều Công Chúa Muốn Hắc Hóa Chapter 24

Bệnh Kiều Công Chúa Muốn Hắc Hóa

3.548 lượt xem
78 ngày trước
Hoàng Phi Có Chút Không Đúng Nha Chapter 7

Hoàng Phi Có Chút Không Đúng Nha

939 lượt xem
78 ngày trước
Bệnh Kiều Đồ Đệ Ngày Nào Cũng Phải Dỗ Dành Chapter 31

Bệnh Kiều Đồ Đệ Ngày Nào Cũng Phải Dỗ Dành

4.503 lượt xem
78 ngày trước
Tôi Muốn Sống Một Cuộc Sống Hiền Từ Chapter 2

Tôi Muốn Sống Một Cuộc Sống Hiền Từ

411 lượt xem
78 ngày trước
Thiên Kim Đẳng Cấp Của Ác Ma Chapter 25

Thiên Kim Đẳng Cấp Của Ác Ma

2.018 lượt xem
78 ngày trước
3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh Chapter 39

3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh

7.147 lượt xem
78 ngày trước
Mokrin Chapter 37.1

Mokrin

15.800 lượt xem
78 ngày trước
Ẩn Cư Mười Vạn Năm Chapter 53

Ẩn Cư Mười Vạn Năm

6.726 lượt xem
19 ngày trước
Trời Má ! Ta Chuyển Sinh Thành Rùa ! Chapter 71

Trời Má ! Ta Chuyển Sinh Thành Rùa !

8.878 lượt xem
31 ngày trước