Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

THỂ LOẠI TRUYỆN: Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Người Đẹp Và Quái Thú Chapter 58

Người Đẹp Và Quái Thú

817 lượt xem
1 ngày trước
Tư Sủng Âm Dương Phi Chapter 25

Tư Sủng Âm Dương Phi

87 lượt xem
2 ngày trước
Hồn Đỉnh Thịnh Thiên Chapter 28

Hồn Đỉnh Thịnh Thiên

843 lượt xem
9 ngày trước
Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng Chapter 37

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

1.188 lượt xem
4 ngày trước
Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi Chapter 67

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

2.371 lượt xem
6 ngày trước
Đây Không Muốn Cung Đấu Mà Chapter 26

Đây Không Muốn Cung Đấu Mà

950 lượt xem
22 ngày trước
Thứ Nữ Công Lược Chapter 16

Thứ Nữ Công Lược

870 lượt xem
18 ngày trước
Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi Chapter 43

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

7.343 lượt xem
31 ngày trước
Vạn Tra Triêu Hoàng Chapter 178

Vạn Tra Triêu Hoàng

16.701 lượt xem
1 ngày trước
Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới Chapter 49

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

9.492 lượt xem
5 ngày trước
Khế Ước Của Ác Ma Chapter 54

Khế Ước Của Ác Ma

6.391 lượt xem
7 ngày trước
Thê Vi Thượng Chapter 55

Thê Vi Thượng

7.003 lượt xem
16 ngày trước
Đông Cung Giai Hạ Tù Chapter 113

Đông Cung Giai Hạ Tù

9.731 lượt xem
103 ngày trước
Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư Chapter 123

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

36.632 lượt xem
7 ngày trước
Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân Chapter 30

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

9.555 lượt xem
121 ngày trước
Nghịch Thiên Độc Phi Chapter 67

Nghịch Thiên Độc Phi

15.151 lượt xem
16 ngày trước
Thái Hậu Quân Hạ Thần Chapter 104

Thái Hậu Quân Hạ Thần

27.370 lượt xem
3 ngày trước
Bổn Vương muốn ngươi Chapter 41

Bổn Vương muốn ngươi

18.272 lượt xem
110 ngày trước
Thiều Quang Mạn Chapter 108

Thiều Quang Mạn

26.775 lượt xem
56 ngày trước
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm Chapter 84

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

22.010 lượt xem
217 ngày trước
Dục huyết Thương hậu Chapter 186

Dục huyết Thương hậu

36.095 lượt xem
256 ngày trước
Tận Kiển Minh Thần Chapter 25

Tận Kiển Minh Thần

5.535 lượt xem
56 ngày trước
Quận chúa bất tư gia Chapter 74

Quận chúa bất tư gia

18.448 lượt xem
11 ngày trước
Nhất Đại Linh Hậu Chapter 119.4

Nhất Đại Linh Hậu

21.259 lượt xem
269 ngày trước