Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Phương Pháp Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi Chapter 90.2

Phương Pháp Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi

310.280 lượt xem
146 ngày trước
Giết Chết Niềm An Ủi Duy Nhất Của Ta Chapter 15.2

Giết Chết Niềm An Ủi Duy Nhất Của Ta

639 lượt xem
4 ngày trước
Bạo Chúa Bé Con Chapter 54.2

Bạo Chúa Bé Con

65.262 lượt xem
20 ngày trước
Ta Có Trăm Triệu Năm Tu Vi Chapter

Ta Có Trăm Triệu Năm Tu Vi

46 lượt xem
54 năm trước
Bị ăn mòn, Ta Phải Dựa Vào Đồ Đệ Để Kéo Dài Tính Mạng Chapter

Bị ăn mòn, Ta Phải Dựa Vào Đồ Đệ Để Kéo Dài Tính Mạng

85 lượt xem
54 năm trước
Bạch Trạch Chi Danh Chapter 18

Bạch Trạch Chi Danh

434 lượt xem
12 ngày trước
Người Thừa Kế Của Qủy Chapter 21

Người Thừa Kế Của Qủy

386 lượt xem
10 ngày trước
Bổn Công Chúa Không Muốn Được Chiều Chuộng Chapter 24

Bổn Công Chúa Không Muốn Được Chiều Chuộng

569 lượt xem
10 ngày trước
Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Phụ Vô Dụng Chapter 75

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Phụ Vô Dụng

1.574 lượt xem
20 ngày trước
Phượng Hoàng Quy Hồi Chapter 20

Phượng Hoàng Quy Hồi

767 lượt xem
19 ngày trước
Tôi Trở Thành Mẹ Kế Của Gia Đình Hắc Ám Chapter 27

Tôi Trở Thành Mẹ Kế Của Gia Đình Hắc Ám

1.147 lượt xem
7 ngày trước
Phu Quân Ta Nuôi Từ Bé Muốn Thủ Tiêu Ta Chapter 39

Phu Quân Ta Nuôi Từ Bé Muốn Thủ Tiêu Ta

837 lượt xem
27 ngày trước
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Công Công Chapter 5

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Công Công

158 lượt xem
28 ngày trước
Nhận Nuôi Người Cha Phản Diện Chapter 45

Nhận Nuôi Người Cha Phản Diện

3.932 lượt xem
57 ngày trước
Thần Y Hoàng Hậu Chapter 9

Thần Y Hoàng Hậu

250 lượt xem
3 ngày trước
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết Chapter 124

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

248.437 lượt xem
8 tháng trước
Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng Chapter 70

Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng

2.538 lượt xem
38 ngày trước
Tần Hoàng Trở Về! Ta Là Thiên Cổ Tiên Đế Chapter 9

Tần Hoàng Trở Về! Ta Là Thiên Cổ Tiên Đế

1.486 lượt xem
1 ngày trước
Lần Đầu Tiên Được Yêu Thương Chapter 31

Lần Đầu Tiên Được Yêu Thương

2.786 lượt xem
3 ngày trước
Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa Chapter 125.5

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

1.090.799 lượt xem
22 tháng trước
Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Trò Chơi Lỗi Chapter 32.2

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Trò Chơi Lỗi

2.177 lượt xem
43 ngày trước
Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn Chapter 84

Khi Tôi Bị Chú Chó Tôi Bỏ Rơi Cắn

3.001 lượt xem
30 ngày trước
Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ Chapter 17

Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ

992 lượt xem
4 ngày trước
Trở Thành Trung Thần Của Bạo Chúa Chapter 29

Trở Thành Trung Thần Của Bạo Chúa

2.168 lượt xem
7 ngày trước