Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Phương Pháp Che Giấu Đứa Con Của Hoàng Đế Chapter 53.2

Phương Pháp Che Giấu Đứa Con Của Hoàng Đế

104.550 lượt xem
75 ngày trước
The Great Merchant Kim Manduk Chapter 28

The Great Merchant Kim Manduk

4.062 lượt xem
91 ngày trước
Bastian Chapter 18.2

Bastian

2.782 lượt xem
6 ngày trước
Một Nửa Không Hoàn Hảo Chapter 40.2

Một Nửa Không Hoàn Hảo

38.203 lượt xem
8 ngày trước
Nữ Công Tước Với Tâm Hồn Trống Rỗng Chapter 107

Nữ Công Tước Với Tâm Hồn Trống Rỗng

56.599 lượt xem
105 ngày trước
Em trai tôi là hoàng đế ngang ngược Chapter 40.2

Em trai tôi là hoàng đế ngang ngược

39.419 lượt xem
52 ngày trước
Hôn Nhân Hoàng Gia Chapter 40

Hôn Nhân Hoàng Gia

75.298 lượt xem
105 ngày trước
Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa Chapter 104

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

149.386 lượt xem
105 ngày trước
Quái thú với hoa Chapter 106

Quái thú với hoa

36.529 lượt xem
408 ngày trước
Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi Chapter 48

Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi

11.551 lượt xem
105 ngày trước
Ta Muốn Biến Phu Quân Thành Bá Chủ Chapter 70

Ta Muốn Biến Phu Quân Thành Bá Chủ

6.142 lượt xem
16 ngày trước
Cướp Dâu Chapter 18.2

Cướp Dâu

4.585 lượt xem
6 ngày trước
Tôi Thuần Hóa Chó Điên Của Chồng Cũ Chapter 20.1

Tôi Thuần Hóa Chó Điên Của Chồng Cũ

2.584 lượt xem
6 ngày trước
Ta Làm Kiêu Hùng Tại Dị Giới Chapter 151

Ta Làm Kiêu Hùng Tại Dị Giới

7.218 lượt xem
10 giờ trước
Vi Phu Của Ta Là Long Ngạo Thiên Phần 2 Chapter 9

Vi Phu Của Ta Là Long Ngạo Thiên Phần 2

407 lượt xem
16 ngày trước
Cách Chia Tay Nam Chính Chapter 7

Cách Chia Tay Nam Chính

482 lượt xem
16 ngày trước
Nữ Tướng Quân Xuyên Đến Hiện Đại Làm Ảnh Đế Chapter 3

Nữ Tướng Quân Xuyên Đến Hiện Đại Làm Ảnh Đế

233 lượt xem
16 ngày trước
Nhân Vật Phản Diện Giả Bạch Liên Hoa Chapter 4

Nhân Vật Phản Diện Giả Bạch Liên Hoa

242 lượt xem
16 ngày trước
Hầu nữ trong trò chơi harem ngược muốn nghỉ việc Chapter 11

Hầu nữ trong trò chơi harem ngược muốn nghỉ việc

1.056 lượt xem
16 ngày trước
Hoàng Thúc Sủng Ta Đến Tận Xương Chapter 14

Hoàng Thúc Sủng Ta Đến Tận Xương

950 lượt xem
12 ngày trước
Khánh Dư Niên Chapter 23

Khánh Dư Niên

1.723 lượt xem
16 ngày trước
Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt Chapter 17

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

1.332 lượt xem
2 ngày trước
Vì Cứu Sư Tôn Ta Buộc Phải Mở Hậu Cung Chapter 6

Vì Cứu Sư Tôn Ta Buộc Phải Mở Hậu Cung

317 lượt xem
16 ngày trước
Tiểu Manh Bảo Bốn Tuổi Theo Sư Phụ Xuống Núi Chapter 82

Tiểu Manh Bảo Bốn Tuổi Theo Sư Phụ Xuống Núi

4.674 lượt xem
16 ngày trước