Truyện tình cảm giữa nam và nam.

THỂ LOẠI TRUYỆN: Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thê Vi Thượng Chapter 55

Thê Vi Thượng

7.003 lượt xem
16 ngày trước
Đông Cung Giai Hạ Tù Chapter 113

Đông Cung Giai Hạ Tù

9.731 lượt xem
103 ngày trước
Tiên Sinh Nói Dối Chapter 60

Tiên Sinh Nói Dối

9.691 lượt xem
9 ngày trước
Liệp Hồn Chapter 16

Liệp Hồn

3.558 lượt xem
211 ngày trước
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm Chapter 84

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

22.010 lượt xem
217 ngày trước
Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Chapter 90

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

38.128 lượt xem
1 ngày trước
Nhất Kiếm Sương Hàn Chapter 77

Nhất Kiếm Sương Hàn

19.909 lượt xem
18 ngày trước
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái Chapter 81

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

26.039 lượt xem
2 ngày trước
Boss đại nhân là nữ thần? Chapter 75.6

Boss đại nhân là nữ thần?

22.160 lượt xem
1 ngày trước
Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh Chapter 28

Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh

7.945 lượt xem
315 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chapter 142

Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

44.281 lượt xem
34 ngày trước
Truy Bắt Ngao Ngao Chapter 44

Truy Bắt Ngao Ngao

25.437 lượt xem
276 ngày trước
Nô Lệ Câm Chapter 47

Nô Lệ Câm

13.928 lượt xem
291 ngày trước
Thiên Thần Không Có Tiết Tháo Chapter 65

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

16.466 lượt xem
391 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO) Chapter 8

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

4.939 lượt xem
488 ngày trước
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện Chapter 104

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

45.641 lượt xem
178 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 97

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

57.281 lượt xem
461 ngày trước
Hóa Long Ký Chapter 286

Hóa Long Ký

170.587 lượt xem
219 ngày trước
Ô Nha Chapter 115

Ô Nha

41.357 lượt xem
14 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

26.133 lượt xem
509 ngày trước
Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi! Chapter 26

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

16.831 lượt xem
349 ngày trước
Dĩ Hạ Phạm Thượng Chapter 58

Dĩ Hạ Phạm Thượng

38.004 lượt xem
519 ngày trước
Lang Quân, Xin Đừng...! Chapter 78

Lang Quân, Xin Đừng...!

94.530 lượt xem
44 ngày trước
Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã Chapter 17

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

8.297 lượt xem
410 ngày trước