Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)

THỂ LOẠI TRUYỆN: PSYCHOLOGICAL

Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)

TRUYỆN SÁNG TÁC

Gamble Fish Chapter 168

Gamble Fish

13.245 lượt xem
81 ngày trước
A Lollipop or a Bullet Chapter 13

A Lollipop or a Bullet

650 lượt xem
81 ngày trước
Apocalypse Darling - Chronicles of death and destruction Chapter 6

Apocalypse Darling - Chronicles of death and destruction

538 lượt xem
81 ngày trước
Becchin to Mandara Chapter 4

Becchin to Mandara

227 lượt xem
81 ngày trước
Vũ Tích - The Rain Leaves a Scar Chapter 5

Vũ Tích - The Rain Leaves a Scar

448 lượt xem
81 ngày trước
Coffin Jackson | Quan Tài Của Jackson Chapter 1

Coffin Jackson | Quan Tài Của Jackson

245 lượt xem
81 ngày trước
Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết Chapter 2

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

114 lượt xem
81 ngày trước
The Man Who Killed Lucky Luke | Kẻ Đã Sát Hại Lucky Luke | L Chapter

The Man Who Killed Lucky Luke | Kẻ Đã Sát Hại Lucky Luke | L'Homme Qui Tua Lucky Luke

88 lượt xem
19518 ngày trước
Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy Chapter 8

Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy

617 lượt xem
81 ngày trước
Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor) Chapter 5

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

296 lượt xem
81 ngày trước
Những Mảnh chuyện Quanh đây Chapter 5

Những Mảnh chuyện Quanh đây

202 lượt xem
81 ngày trước
Fight Club 2 Chapter 2

Fight Club 2

182 lượt xem
81 ngày trước
Độc Cô Tiền Truyện Chapter 136

Độc Cô Tiền Truyện

8.394 lượt xem
81 ngày trước
James Bond 2015 Chapter 5

James Bond 2015

264 lượt xem
81 ngày trước
Drain - Khô Cạn Chapter

Drain - Khô Cạn

155 lượt xem
19518 ngày trước
Ravine | Rãnh Nứt Chapter

Ravine | Rãnh Nứt

87 lượt xem
19518 ngày trước
Arigatou Chapter 10

Arigatou

8.908 lượt xem
81 ngày trước
Deadpool Chapter 4

Deadpool's Secret Secret Wars

218 lượt xem
81 ngày trước
iZombie - Ăn não Chapter 3

iZombie - Ăn não

162 lượt xem
81 ngày trước
Death of X Chapter 4

Death of X

206 lượt xem
81 ngày trước
Judge Bao | Bao Công Kỳ Án Chapter 3

Judge Bao | Bao Công Kỳ Án

181 lượt xem
81 ngày trước
9/11 - Chiến Hoạ Khủng Bố Chapter 1

9/11 - Chiến Hoạ Khủng Bố

76 lượt xem
81 ngày trước
Tổ Chức | Clan Chapter 4

Tổ Chức | Clan

300 lượt xem
81 ngày trước
The Unicorn | Kỳ Lân Dị Truyện Chapter

The Unicorn | Kỳ Lân Dị Truyện

66 lượt xem
19518 ngày trước