Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)

THỂ LOẠI TRUYỆN: PSYCHOLOGICAL

Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tomogui (Razen) Chapter 4

Tomogui (Razen)

293 lượt xem
81 ngày trước
Binzume no Jigoku Chapter 4

Binzume no Jigoku

339 lượt xem
81 ngày trước
Tsumi to Kai Chapter 8

Tsumi to Kai

906 lượt xem
81 ngày trước
Goumon Tournament Chapter 19

Goumon Tournament

1.041 lượt xem
81 ngày trước
Marvel Chapter 2

Marvel's Doctor Strange Prelude

144 lượt xem
81 ngày trước
Azure and Claude Chapter 17

Azure and Claude

1.368 lượt xem
81 ngày trước
Hành Vi Bạo Ngược - Violence Action Chapter 13

Hành Vi Bạo Ngược - Violence Action

1.555 lượt xem
81 ngày trước
[Miu Miu] Itou-San (Kuraka Sui) Chapter 9

[Miu Miu] Itou-San (Kuraka Sui)

1.654 lượt xem
81 ngày trước
Soloist of the Prison Chapter 20

Soloist of the Prison

6.577 lượt xem
81 ngày trước
Nhân gian thất cách Chapter 24

Nhân gian thất cách

1.267 lượt xem
81 ngày trước
The shadow over Innsmouth (Innsmouth no kage) Chapter 11

The shadow over Innsmouth (Innsmouth no kage)

727 lượt xem
81 ngày trước
Rumic World Chapter 2

Rumic World

115 lượt xem
81 ngày trước
Zennou no Noa - The World of Lostmemories Chapter 2

Zennou no Noa - The World of Lostmemories

175 lượt xem
82 ngày trước
Cursor Chapter 7

Cursor

361 lượt xem
82 ngày trước
New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử Chapter 1

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

88 lượt xem
82 ngày trước
Suzuki San No Suzuki Kun Chapter 9

Suzuki San No Suzuki Kun

608 lượt xem
82 ngày trước
Street Fighter Origins: Akuma | Cội Nguồn Street Fighter: Akuma Chapter 5

Street Fighter Origins: Akuma | Cội Nguồn Street Fighter: Akuma

241 lượt xem
82 ngày trước
Tekken - Thiết Quyền Chapter 4.2

Tekken - Thiết Quyền

528 lượt xem
82 ngày trước
Hercules: Wrath of the Heavens | Thiên Đàng Động Nộ Chapter 1.3

Hercules: Wrath of the Heavens | Thiên Đàng Động Nộ

187 lượt xem
82 ngày trước
Tuyệt Địa Chuyển Sinh Chapter

Tuyệt Địa Chuyển Sinh

56 lượt xem
19518 ngày trước
Thắng Ăn Cả Chapter 6

Thắng Ăn Cả

197 lượt xem
82 ngày trước
Player (Yang Xiao Hua) Chapter 5

Player (Yang Xiao Hua)

309 lượt xem
82 ngày trước
Doctor Strange | Bác Sĩ Strange 2015 Chapter 390

Doctor Strange | Bác Sĩ Strange 2015

1.834 lượt xem
82 ngày trước
Màn trả thù Calendrier của số 31 Chapter 3

Màn trả thù Calendrier của số 31

376 lượt xem
82 ngày trước