Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học

THỂ LOẠI TRUYỆN: SCHOOL LIFE

Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học

TRUYỆN SÁNG TÁC

Blue Box Chapter 49

Blue Box

24.559 lượt xem
341 ngày trước
Blue Sky Complex Chapter 36

Blue Sky Complex

19.473 lượt xem
177 ngày trước
Pink Lady Chapter 74

Pink Lady

11.571 lượt xem
90 ngày trước
Pine in the Flower Garden Chapter 26

Pine in the Flower Garden

2.404 lượt xem
90 ngày trước
Pet Diary Chapter 36

Pet Diary

4.527 lượt xem
91 ngày trước
Nowhere Boy Chapter 28

Nowhere Boy

3.181 lượt xem
90 ngày trước
Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chapter 107

Ultimate Legend: Kang Hae Hyo

30.539 lượt xem
90 ngày trước
Câu Hồn Sứ Giả Tây Bắc - Kẻ Báo Tử | West-North Chapter 7

Câu Hồn Sứ Giả Tây Bắc - Kẻ Báo Tử | West-North's Grim Reaper - The Death Messenger

934 lượt xem
91 ngày trước
The Children Chapter 55

The Children's Teacher, Mr. Kwon

8.175 lượt xem
91 ngày trước
Supersonic Girl Chapter 2

Supersonic Girl

312 lượt xem
91 ngày trước
Space China Dress Chapter 14

Space China Dress

2.867 lượt xem
91 ngày trước
Crepuscule Chapter 140

Crepuscule

14.294 lượt xem
90 ngày trước
Americano - Exodus Chapter 30

Americano - Exodus

39.366 lượt xem
1042 ngày trước
Neverlan Chronicle Chapter 4

Neverlan Chronicle

784 lượt xem
91 ngày trước
Aho Girl Chapter 130.1

Aho Girl

140.050 lượt xem
476 ngày trước
17 Years Old That Summer Days Miracle Chapter 8

17 Years Old That Summer Days Miracle

1.644 lượt xem
90 ngày trước
Otameshi Kudasai Chapter 1-4

Otameshi Kudasai

30 lượt xem
8 ngày trước
Waga Na wa Umishi Chapter 71

Waga Na wa Umishi

1.531 lượt xem
8 ngày trước
Birthday Of Love Chapter

Birthday Of Love

17 lượt xem
19446 ngày trước
Veteran shougakusei takashi Chapter 16

Veteran shougakusei takashi

334 lượt xem
8 ngày trước
Datenshi Gakuen Debipara Chapter 10

Datenshi Gakuen Debipara

219 lượt xem
8 ngày trước
Duel Masters Chapter 8

Duel Masters

212 lượt xem
8 ngày trước
Mai Ball! Chapter 34

Mai Ball!

805 lượt xem
8 ngày trước
Dừng Chân Ở Edo Chapter 3

Dừng Chân Ở Edo

95 lượt xem
8 ngày trước