Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường

THỂ LOẠI TRUYỆN: WEBTOON

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường

TRUYỆN SÁNG TÁC

Gosu - Cao Thủ 2 Chapter 144

Gosu - Cao Thủ 2

270.587 lượt xem
750 ngày trước
Đại Tượng Vô Hình Chapter 353

Đại Tượng Vô Hình

663.789 lượt xem
8 ngày trước
Ranker (2022) Chapter 10

Ranker (2022)

6.358 lượt xem
277 ngày trước
Lessa 2: The Crimson Knight Chapter 109

Lessa 2: The Crimson Knight

39.391 lượt xem
277 ngày trước
Solo Leveling Chapter 200

Solo Leveling

5.652.236 lượt xem
124 ngày trước
Gosu - Cao Thủ Chapter 132

Gosu - Cao Thủ

266.714 lượt xem
1312 ngày trước
Mạt Thế Giang Hồ Hành Chapter 5

Mạt Thế Giang Hồ Hành

749 lượt xem
78 ngày trước
Tái Sinh Thành Goblin Cấp SSS Chapter 4

Tái Sinh Thành Goblin Cấp SSS

701 lượt xem
78 ngày trước
Võ Thánh Này Khảng Khái Quá Rồi Chapter 8

Võ Thánh Này Khảng Khái Quá Rồi

592 lượt xem
78 ngày trước
Tu Tiên Là Tử Lộ Chapter 8

Tu Tiên Là Tử Lộ

628 lượt xem
78 ngày trước
Streetball in the hood Chapter 6

Streetball in the hood

858 lượt xem
78 ngày trước
Bí mật tình yêu tuổi thanh xuân Chapter 20

Bí mật tình yêu tuổi thanh xuân

2.990 lượt xem
15 ngày trước
Toàn Cầu Bước Vào Thời Kỳ Đại Hồng Thủy Chapter 5

Toàn Cầu Bước Vào Thời Kỳ Đại Hồng Thủy

474 lượt xem
78 ngày trước
Change Me Phần 4 Chapter 5

Change Me Phần 4

333 lượt xem
78 ngày trước
Nhà hàng thế giới ngầm Chapter 10

Nhà hàng thế giới ngầm

1.172 lượt xem
78 ngày trước
Trọng Sinh Đô Thị Đệ Nhất Tiên Tôn Chapter 11

Trọng Sinh Đô Thị Đệ Nhất Tiên Tôn

1.919 lượt xem
78 ngày trước
Double Click Chapter 87

Double Click

14.258 lượt xem
22 ngày trước
Ta Ở Tu Tiên Giới Chỉ Làm Giờ Hành Chính Chapter 34

Ta Ở Tu Tiên Giới Chỉ Làm Giờ Hành Chính

6.509 lượt xem
78 ngày trước
Ma Vương Phàm Ăn Chapter 16

Ma Vương Phàm Ăn

1.390 lượt xem
78 ngày trước
Bắt Đầu Với Tuyệt Sắc Sư Tôn: Hệ Thống Tổng Cục Phản Cốt Chapter 7

Bắt Đầu Với Tuyệt Sắc Sư Tôn: Hệ Thống Tổng Cục Phản Cốt

1.420 lượt xem
78 ngày trước
Chuyện Cổ Tích Kinh Dị Chapter 6

Chuyện Cổ Tích Kinh Dị

834 lượt xem
78 ngày trước
Đô Thị Đệ Nhất Chiến Thần Chapter 43

Đô Thị Đệ Nhất Chiến Thần

6.892 lượt xem
14 ngày trước
Sự Trở Lại Kiếm Sư Huyền Thoại Chapter 24

Sự Trở Lại Kiếm Sư Huyền Thoại

2.342 lượt xem
78 ngày trước
Đấu Trường Phán Xử Chapter 15

Đấu Trường Phán Xử

1.527 lượt xem
78 ngày trước