Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết Chapter 124

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

214.156 lượt xem
99 ngày trước
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu Chapter 39.2

Isekai Shoukan Wa Nidome Desu

45.673 lượt xem
146 ngày trước
Handyman Saitou In Another World Chapter 75

Handyman Saitou In Another World

38.238 lượt xem
201 ngày trước
Knight Under Heart Chapter 40

Knight Under Heart

24.799 lượt xem
144 ngày trước
Trong Tông Môn Ngoại Trừ Ta Ra Đều Là Gián Điệp Chapter 5

Trong Tông Môn Ngoại Trừ Ta Ra Đều Là Gián Điệp

708 lượt xem
78 ngày trước
Kẻ Thù Truyền Kiếp Lại Muốn Chiếm Hữu Nàng Chapter 7

Kẻ Thù Truyền Kiếp Lại Muốn Chiếm Hữu Nàng

1.283 lượt xem
78 ngày trước
Tôi Nhặt Được Tiểu Ma Nữ Chapter 11

Tôi Nhặt Được Tiểu Ma Nữ

1.261 lượt xem
78 ngày trước
Nội Tâm Ám Vệ Của Bổn Công Chúa Quá Nhiều Súng Đạn Rồi Chapter 7

Nội Tâm Ám Vệ Của Bổn Công Chúa Quá Nhiều Súng Đạn Rồi

833 lượt xem
78 ngày trước
Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi Chapter 7

Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi

729 lượt xem
78 ngày trước
Linh Khí Khôi Phục: Ta Bắt Đầu Có Trảm Thiên Chi Nhãn Chapter 15

Linh Khí Khôi Phục: Ta Bắt Đầu Có Trảm Thiên Chi Nhãn

2.306 lượt xem
78 ngày trước
Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào : Vương Gia Ngài Làm Chân Ta Mền Nhũn Rồi Chapter 8

Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào : Vương Gia Ngài Làm Chân Ta Mền Nhũn Rồi

908 lượt xem
78 ngày trước
Trong Thế Giới Song Song , Tôi Trở Thành Thần Tượng Của Idol Chapter 7

Trong Thế Giới Song Song , Tôi Trở Thành Thần Tượng Của Idol

671 lượt xem
78 ngày trước
Ta Xuyên Về Hồi Nhỏ Của Đại Bạo Quân , Để Đánh Vỡ Bình Sữa Của Hắn Chapter 10

Ta Xuyên Về Hồi Nhỏ Của Đại Bạo Quân , Để Đánh Vỡ Bình Sữa Của Hắn

2.045 lượt xem
78 ngày trước
Ta Lại Bị Công Chúa Nam Nhân Quấn Lấy Rồi Chapter 7

Ta Lại Bị Công Chúa Nam Nhân Quấn Lấy Rồi

1.050 lượt xem
78 ngày trước
Bát Phu Lâm Môn Chapter 19

Bát Phu Lâm Môn

1.674 lượt xem
78 ngày trước
Giẫm Lên Cặn Bã Nam Nhân Làm Chủ Thần Chapter 20

Giẫm Lên Cặn Bã Nam Nhân Làm Chủ Thần

1.805 lượt xem
4 ngày trước
Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ Chapter 2

Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ

841 lượt xem
78 ngày trước
Hoàng Phi Có Chút Không Đúng Nha Chapter 7

Hoàng Phi Có Chút Không Đúng Nha

939 lượt xem
78 ngày trước
Cẩu Lương Thành Chuẩn Thánh, Ta Được Nữ Đế Triệu Hoán Chapter 10

Cẩu Lương Thành Chuẩn Thánh, Ta Được Nữ Đế Triệu Hoán

2.915 lượt xem
78 ngày trước
Bệnh Kiều Đồ Đệ Ngày Nào Cũng Phải Dỗ Dành Chapter 31

Bệnh Kiều Đồ Đệ Ngày Nào Cũng Phải Dỗ Dành

4.503 lượt xem
78 ngày trước
3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh Chapter 39

3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh

7.147 lượt xem
78 ngày trước
Vú Em Thánh Kỵ Sĩ Chapter 21

Vú Em Thánh Kỵ Sĩ

2.371 lượt xem
78 ngày trước
Trời Má ! Ta Chuyển Sinh Thành Rùa ! Chapter 71

Trời Má ! Ta Chuyển Sinh Thành Rùa !

8.878 lượt xem
31 ngày trước
Băng Tâm Kỵ Sĩ Chapter 40

Băng Tâm Kỵ Sĩ

3.755 lượt xem
78 ngày trước