Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Handyman Saitou In Another World Chapter 75

Handyman Saitou In Another World

46.694 lượt xem
11 tháng trước
Phương Pháp Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi Chapter 90.2

Phương Pháp Khiến Phu Quân Đứng Về Phía Tôi

310.286 lượt xem
146 ngày trước
Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú Chapter 2

Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú

159 lượt xem
8 ngày trước
Tôi Sẽ Trở Thành Nhân Vật Chính Trong Trò Chơi Giam Cầm Chapter 9

Tôi Sẽ Trở Thành Nhân Vật Chính Trong Trò Chơi Giam Cầm

210 lượt xem
10 ngày trước
Nữ Chính Ta Xin Từ Chối Bộ Não Yêu Đương Chapter 4

Nữ Chính Ta Xin Từ Chối Bộ Não Yêu Đương

154 lượt xem
10 ngày trước
Trước Ngày Tận Thế, Ta Và Bạn Gái Lại Chém Giết Lẫn Nhau Chapter 12

Trước Ngày Tận Thế, Ta Và Bạn Gái Lại Chém Giết Lẫn Nhau

275 lượt xem
12 ngày trước
Ta Có Trăm Triệu Năm Tu Vi Chapter

Ta Có Trăm Triệu Năm Tu Vi

46 lượt xem
54 năm trước
Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là chức nghiệp yếu nhất? Chapter 5

Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là chức nghiệp yếu nhất?

255 lượt xem
3 ngày trước
Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta Chapter 5

Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta

615 lượt xem
9 giờ trước
Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là yếu nhất nghề nghiệp? Chapter 2

Toàn dân chuyển chức: Ngự Long sư là yếu nhất nghề nghiệp?

56 lượt xem
19 ngày trước
Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị Chapter 33

Ta Sáng Tạo Truyền Thuyết Đô Thị

477 lượt xem
6 ngày trước
Cuồng Đồ Tu Tiên Chapter 125

Cuồng Đồ Tu Tiên

2.222 lượt xem
23 ngày trước
Phu Quân Ta Nuôi Từ Bé Muốn Thủ Tiêu Ta Chapter 39

Phu Quân Ta Nuôi Từ Bé Muốn Thủ Tiêu Ta

837 lượt xem
27 ngày trước
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Công Công Chapter 5

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Công Công

158 lượt xem
28 ngày trước
Cải Trang Thành Nữ Phụ Ác Độc Ta Được Các Nam Chính Sủng Chapter 69

Cải Trang Thành Nữ Phụ Ác Độc Ta Được Các Nam Chính Sủng

1.531 lượt xem
29 ngày trước
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết Chapter 124

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

248.450 lượt xem
8 tháng trước
Tới Thế Giới Khác Của Riêng Tôi Chapter 12

Tới Thế Giới Khác Của Riêng Tôi

324 lượt xem
36 ngày trước
Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng Chapter 70

Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng

2.538 lượt xem
38 ngày trước
Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi Chapter 30

Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi

2.567 lượt xem
3 ngày trước
Không Thể Tách Rời Chapter 4

Không Thể Tách Rời

79 lượt xem
39 ngày trước
Bắt Đầu Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Vô Địch! Chapter 5

Bắt Đầu Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Vô Địch!

387 lượt xem
47 ngày trước
Bất Thủ Phu Đức Chapter 3

Bất Thủ Phu Đức

183 lượt xem
22 ngày trước
Sau Khi Xuyên Sách Tôi Còn Chẳng Phải Là Nữ Phụ Chapter 10

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Còn Chẳng Phải Là Nữ Phụ

1.037 lượt xem
2 ngày trước
Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện Chapter 17

Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện

847 lượt xem
7 ngày trước