Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Nàng Evangeline Chapter 28

Nàng Evangeline

7.741 lượt xem
94 ngày trước
Triệu Hoán Thánh Kiếm Chapter 15

Triệu Hoán Thánh Kiếm

342 lượt xem
10 ngày trước
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chapter 3

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

108 lượt xem
10 ngày trước
Vương Quốc Huyết Mạch Chapter 6

Vương Quốc Huyết Mạch

216 lượt xem
10 ngày trước
Thiên Yêu Huyền Kỳ Chapter 6

Thiên Yêu Huyền Kỳ

180 lượt xem
10 ngày trước
Pubg Luck Rookie Chapter 6

Pubg Luck Rookie

263 lượt xem
13 ngày trước
Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân Chapter 6

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

521 lượt xem
9 ngày trước
Con Gái Chồng Thật Dễ Thương Chapter 76

Con Gái Chồng Thật Dễ Thương

57.317 lượt xem
111 ngày trước
Quái thú với hoa Chapter 106

Quái thú với hoa

36.532 lượt xem
408 ngày trước
Kể Từ Bây Giờ, Tôi Là Một Người Chơi Chapter 48

Kể Từ Bây Giờ, Tôi Là Một Người Chơi

37.531 lượt xem
265 ngày trước
Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại Chapter 123

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

6.883 lượt xem
15 ngày trước
Tỏa Thảo Lục Chapter 15

Tỏa Thảo Lục

703 lượt xem
15 ngày trước
Xin Chào, Cương Thi Chapter 8

Xin Chào, Cương Thi

409 lượt xem
15 ngày trước
Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện Chapter 15

Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện

589 lượt xem
15 ngày trước
Sư Tôn Hai Mặt Đừng Xằng Bậy Chapter 11

Sư Tôn Hai Mặt Đừng Xằng Bậy

439 lượt xem
15 ngày trước
Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều Chapter 20

Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều

965 lượt xem
15 ngày trước
Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu Chapter 18

Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu

932 lượt xem
16 ngày trước
Danh Tướng Nghịch Thiên Chapter 23

Danh Tướng Nghịch Thiên

1.050 lượt xem
16 ngày trước
Bá đạo trung khuyển tìm ái ký Chapter 130

Bá đạo trung khuyển tìm ái ký

7.439 lượt xem
16 ngày trước
Âm Hồn Bất Tán Chapter 2

Âm Hồn Bất Tán

89 lượt xem
16 ngày trước
Ta Có Tòa Thành Phố Ở Tận Thế Chapter 2

Ta Có Tòa Thành Phố Ở Tận Thế

223 lượt xem
16 ngày trước
What to do! I have become The Weakest Little Monster Chapter 4

What to do! I have become The Weakest Little Monster

242 lượt xem
16 ngày trước
Ta Là Mao Sơn Thiên Sư Chapter 2

Ta Là Mao Sơn Thiên Sư

129 lượt xem
16 ngày trước
Tôi Thuần Hóa Chó Điên Của Chồng Cũ Chapter 20.1

Tôi Thuần Hóa Chó Điên Của Chồng Cũ

2.588 lượt xem
6 ngày trước