Đọc truyện tranh, đọc truyện Online, truyện tranh tại AB Truyện, cập nhật liên tục, kho truyện lớn, với nhiều thể loại, hấp dẫn, từ kinh dị đến lãng mạn, từ người già đến trẻ em. AB Truyen - abtruyen.com

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT


TRUYỆN TRANH

Tokyo Manji Revengers Chapter 223

Tokyo Manji Revengers

1.528.828 lượt xem
6 ngày trước
Tôi Thăng cấp một mình Chapter 168

Tôi Thăng cấp một mình

2.701.310 lượt xem
5 ngày trước
Huyết Ma Nhân Chapter 781

Huyết Ma Nhân

594.491 lượt xem
2 ngày trước
Thám Tử Conan Chapter 1078

Thám Tử Conan

202.272 lượt xem
51 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 350

Đấu Phá Thương Khung

1.209.335 lượt xem
8 ngày trước
Mạt Thế Vi Vương Chapter 410

Mạt Thế Vi Vương

1.014.091 lượt xem
1 ngày trước
Solo Leveling Chapter 168

Solo Leveling

4.084.953 lượt xem
5 ngày trước
Năm đệ tử của đại pháp sư Charlotte Chapter 94

Năm đệ tử của đại pháp sư Charlotte

147.696 lượt xem
6 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 814

Bách luyện thành thần

882.636 lượt xem
3 ngày trước
Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 161

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu

2.325.805 lượt xem
42 ngày trước
Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống Chapter 219

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

264.679 lượt xem
22 giờ trước
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên Chapter 650

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

1.912.514 lượt xem
2 ngày trước
Thanh Gươm Diệt Quỷ Chapter 205

Thanh Gươm Diệt Quỷ

504.329 lượt xem
500 ngày trước
Võ Luyện Đỉnh Phong Chapter 1539

Võ Luyện Đỉnh Phong

2.687.021 lượt xem
1 giờ trước
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 233

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

421.017 lượt xem
85 ngày trước
Tôi Là Thần Y Chapter 193

Tôi Là Thần Y

38.699 lượt xem
1 ngày trước
Nghịch Thiên Chiến Thần Chapter 266

Nghịch Thiên Chiến Thần

149.026 lượt xem
18 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 367

Ngạo Thị Thiên Địa

269.294 lượt xem
1 ngày trước
Toàn Chức Pháp Sư Chapter 763

Toàn Chức Pháp Sư

1.513.840 lượt xem
3 ngày trước

GÓC NHỜ VẢ (0)