Đọc truyện tranh, đọc truyện Online, truyện tranh tại AB Truyện, cập nhật liên tục, kho truyện lớn, với nhiều thể loại, hấp dẫn, từ kinh dị đến lãng mạn, từ người già đến trẻ em. AB Truyen - abtruyen.com

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT


TRUYỆN TRANH

Tokyo Manji Revengers Chapter 223

Tokyo Manji Revengers

1.528.504 lượt xem
6 ngày trước
Tôi Thăng cấp một mình Chapter 168

Tôi Thăng cấp một mình

2.701.310 lượt xem
5 ngày trước
Huyết Ma Nhân Chapter 781

Huyết Ma Nhân

594.482 lượt xem
2 ngày trước
Thám Tử Conan Chapter 1078

Thám Tử Conan

201.857 lượt xem
51 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 350

Đấu Phá Thương Khung

1.209.297 lượt xem
8 ngày trước
Mạt Thế Vi Vương Chapter 410

Mạt Thế Vi Vương

1.014.057 lượt xem
1 ngày trước
Solo Leveling Chapter 168

Solo Leveling

4.084.671 lượt xem
5 ngày trước
Năm đệ tử của đại pháp sư Charlotte Chapter 94

Năm đệ tử của đại pháp sư Charlotte

147.357 lượt xem
6 ngày trước
Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 161

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu

2.325.613 lượt xem
42 ngày trước
Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống Chapter 219

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

264.489 lượt xem
21 giờ trước
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố Chapter 233

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

420.969 lượt xem
85 ngày trước
Nghịch Thiên Chiến Thần Chapter 266

Nghịch Thiên Chiến Thần

149.024 lượt xem
18 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 367

Ngạo Thị Thiên Địa

269.277 lượt xem
1 ngày trước
Thanh Gươm Diệt Quỷ Chapter 205

Thanh Gươm Diệt Quỷ

504.207 lượt xem
500 ngày trước
Võ Luyện Đỉnh Phong Chapter 1539

Võ Luyện Đỉnh Phong

2.686.772 lượt xem
15 phút trước
Tôi Là Thần Y Chapter 193

Tôi Là Thần Y

38.488 lượt xem
1 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 814

Bách luyện thành thần

881.910 lượt xem
2 ngày trước
Toàn Chức Pháp Sư Chapter 763

Toàn Chức Pháp Sư

1.513.793 lượt xem
3 ngày trước
Tinh Thần Biến Chapter 453

Tinh Thần Biến

396.344 lượt xem
719 ngày trước

GÓC NHỜ VẢ (0)