Tác giả: Chưởng Duyệt - Đọc truyện tranh của tác giả Chưởng Duyệt bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại AB Truyện. AB Truyen - abtruyen.com

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Chưa có thông tin tác giả

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ Chapter 183

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

46.298 lượt xem
45 ngày trước
Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão Chapter 116

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

24.497 lượt xem
178 ngày trước
Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt Chapter 68

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

32.332 lượt xem
442 ngày trước
Tiên Đế Qui Lai Chapter 363

Tiên Đế Qui Lai

232.855 lượt xem
42 ngày trước
Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm Chapter 334

Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm

173.468 lượt xem
167 ngày trước
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Chapter 219

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

328.892 lượt xem
312 ngày trước
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chapter 238

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

170.521 lượt xem
258 ngày trước