Tác giả: Hoàng Ngọc Lang - Đọc truyện tranh của tác giả Hoàng Ngọc Lang bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại AB Truyện. AB Truyen - abtruyen.com

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Chưa có thông tin tác giả

TRUYỆN SÁNG TÁC

Diệp Vấn Tiền Truyện Chapter 20

Diệp Vấn Tiền Truyện

3.249 lượt xem
188 ngày trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng Chapter 52

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

7.175 lượt xem
188 ngày trước
Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang Chapter 31

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

6.493 lượt xem
188 ngày trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng Chapter 70

Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng

9.234 lượt xem
188 ngày trước
Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện Chapter 9

Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện

1.668 lượt xem
188 ngày trước
Hoả Vân Tà Thần II Chapter 100

Hoả Vân Tà Thần II

14.179 lượt xem
188 ngày trước
Dong Binh Thiên Hạ Chapter 76

Dong Binh Thiên Hạ

8.298 lượt xem
188 ngày trước
Điện Ảnh Long Hổ Môn Chapter 18

Điện Ảnh Long Hổ Môn

2.360 lượt xem
188 ngày trước
Tân tác Long Hổ Môn ngoại truyện Chapter 3

Tân tác Long Hổ Môn ngoại truyện

720 lượt xem
188 ngày trước
Thần Binh F2 - Nhị Chiến Biên Chapter 26

Thần Binh F2 - Nhị Chiến Biên

3.645 lượt xem
188 ngày trước
Long Hổ Phong Bạo Chapter 11

Long Hổ Phong Bạo

1.837 lượt xem
188 ngày trước
Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt Chapter 24

Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt

2.365 lượt xem
188 ngày trước
Long Hổ Môn - Vô Trần Truyện Chapter

Long Hổ Môn - Vô Trần Truyện

170 lượt xem
19625 ngày trước
Thích Hoàng Chapter 20

Thích Hoàng

2.518 lượt xem
188 ngày trước
Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần Chapter 21

Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần

2.112 lượt xem
188 ngày trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử Chapter 63

Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử

8.026 lượt xem
188 ngày trước
Thần Binh Khoa Huyễn Ký Chapter 4

Thần Binh Khoa Huyễn Ký

570 lượt xem
188 ngày trước
Thần Binh Vấn Thiên Chapter 36

Thần Binh Vấn Thiên

3.547 lượt xem
188 ngày trước
Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến Chapter 16

Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến

1.794 lượt xem
188 ngày trước
Ngoại Truyện Thần Binh Chapter 28

Ngoại Truyện Thần Binh

3.130 lượt xem
188 ngày trước
Long Hổ Ngũ Thế Chapter 6

Long Hổ Ngũ Thế

884 lượt xem
189 ngày trước
Thần Binh Huyền Kỳ II Chapter 100

Thần Binh Huyền Kỳ II

12.825 lượt xem
189 ngày trước
Long Hổ Môn - Võ Công Đại Toàn Chapter 1280

Long Hổ Môn - Võ Công Đại Toàn

976 lượt xem
189 ngày trước
Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng thiên Chapter 24

Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng thiên

2.744 lượt xem
189 ngày trước