Truyện tình cảm giữa nam và nam.

THỂ LOẠI TRUYỆN: ĐAM MỸ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Huyền Sắc Thanh Âm Chapter 5

Huyền Sắc Thanh Âm

1.613 lượt xem
155 ngày trước
Tiếu Tạng Câu Chapter 10

Tiếu Tạng Câu

2.587 lượt xem
155 ngày trước
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Chapter 14

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

2.347 lượt xem
155 ngày trước
Xúc bất khả cập Chapter 5

Xúc bất khả cập

1.141 lượt xem
155 ngày trước
Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh Chapter 17

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

4.861 lượt xem
155 ngày trước
Cao Phán Chapter 7

Cao Phán

1.715 lượt xem
155 ngày trước
Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! Chapter 4

Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!

1.208 lượt xem
155 ngày trước
Thời khắc ấy, chúng ta gặp nhau Chapter 20

Thời khắc ấy, chúng ta gặp nhau

3.243 lượt xem
155 ngày trước
Bị Kẹo Ngọt Bẻ Cong Chapter 2

Bị Kẹo Ngọt Bẻ Cong

713 lượt xem
155 ngày trước
Trẫm Đây Sủng Nam Nhân Chapter 5

Trẫm Đây Sủng Nam Nhân

1.149 lượt xem
155 ngày trước
Hắn Từ Địa Ngục Mà Đến Chapter 3

Hắn Từ Địa Ngục Mà Đến

887 lượt xem
155 ngày trước
Song Trình Chapter 14

Song Trình

4.015 lượt xem
47 ngày trước
Thiên Địa Bạch Câu Chapter 6

Thiên Địa Bạch Câu

1.044 lượt xem
155 ngày trước
Chấp tử Chi Kiếm Chapter 7

Chấp tử Chi Kiếm

1.248 lượt xem
155 ngày trước
Bỉ Chi Tì Sương Chapter 7

Bỉ Chi Tì Sương

1.763 lượt xem
155 ngày trước
Xin hãy cho tui Mặt Trời! Chapter 7

Xin hãy cho tui Mặt Trời!

1.229 lượt xem
155 ngày trước
Quân Lệnh Thiên Hạ Chapter 6

Quân Lệnh Thiên Hạ

1.327 lượt xem
155 ngày trước
Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác Chapter 2

Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác

1.469 lượt xem
155 ngày trước
Rắc Rối Với Anh Trai Của Bạn Trai Cũ Chapter 11

Rắc Rối Với Anh Trai Của Bạn Trai Cũ

1.944 lượt xem
155 ngày trước
Tuần Tuần Thiện Dụ Chapter 7

Tuần Tuần Thiện Dụ

3.023 lượt xem
155 ngày trước
Hằng Ngày trêu chọc bạn cùng phòng Chapter 2

Hằng Ngày trêu chọc bạn cùng phòng

766 lượt xem
155 ngày trước
Quái thú Nianlaishun Chapter 2

Quái thú Nianlaishun

1.078 lượt xem
155 ngày trước
Mộ Huyết Chi Ương Chapter 12

Mộ Huyết Chi Ương

2.463 lượt xem
155 ngày trước
Hằng Mộng Nam Thần Chapter 27

Hằng Mộng Nam Thần

3.582 lượt xem
155 ngày trước