updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: Huyền Huyễn

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 87

Lạn Kha Kỳ Duyên

35.619 lượt xem
3 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 376

Ngạo Thị Thiên Địa

277.290 lượt xem
1 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 61

Thôn Phệ Tinh Không

67.481 lượt xem
356 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

45.942 lượt xem
880 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

172.407 lượt xem
898 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

113.121 lượt xem
893 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 60

Phi Kiếm Vấn Đạo

28.628 lượt xem
3 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 403

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

512.254 lượt xem
187 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 144

Đại Khâu Giáp Sư

107.076 lượt xem
5 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 181

Thế Giới Không Hoàn Hảo

152.953 lượt xem
511 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

52.545 lượt xem
476 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 302.5

Đấu La Đại Lục

397.330 lượt xem
3 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

120.615 lượt xem
498 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 351

Đấu Phá Thương Khung

1.242.170 lượt xem
21 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 350

Yêu Thần Ký

760.935 lượt xem
3 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 821

Bách luyện thành thần

915.237 lượt xem
10 ngày trước