updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 33

Đế Bá

7.768 lượt xem
3 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 105

Lạn Kha Kỳ Duyên

82.841 lượt xem
131 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 436

Ngạo Thị Thiên Địa

387.597 lượt xem
2 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

92.554 lượt xem
1114 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

57.333 lượt xem
1094 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

215.746 lượt xem
1113 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

136.740 lượt xem
1108 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 69

Phi Kiếm Vấn Đạo

44.371 lượt xem
90 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 403

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

631.682 lượt xem
402 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

145.148 lượt xem
159 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 234

Thế Giới Không Hoàn Hảo

203.670 lượt xem
212 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

63.921 lượt xem
690 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 326

Đấu La Đại Lục

520.590 lượt xem
21 giờ trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

142.673 lượt xem
713 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 371

Đấu Phá Thương Khung

1.489.378 lượt xem
12 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 407

Yêu Thần Ký

1.006.539 lượt xem
3 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 918

Bách luyện thành thần

1.201.608 lượt xem
1 ngày trước