updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 96

Đế Bá

199.283 lượt xem
15 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 201

Lạn Kha Kỳ Duyên

321.004 lượt xem
5 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

787.571 lượt xem
129 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

150.941 lượt xem
1422 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

73.586 lượt xem
1403 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

288.379 lượt xem
1421 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

171.894 lượt xem
1416 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 70

Phi Kiếm Vấn Đạo

68.414 lượt xem
176 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 450.1

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

910.415 lượt xem
247 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

212.658 lượt xem
467 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

293.450 lượt xem
264 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

83.683 lượt xem
999 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 339

Đấu La Đại Lục

723.269 lượt xem
126 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

186.572 lượt xem
1021 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 401

Đấu Phá Thương Khung

2.107.737 lượt xem
9 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 494

Yêu Thần Ký

1.775.912 lượt xem
1 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 1054

Bách luyện thành thần

2.825.771 lượt xem
1 ngày trước