updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 102

Đế Bá

309.936 lượt xem
13 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 2422

Lạn Kha Kỳ Duyên

642.181 lượt xem
41 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

938.161 lượt xem
316 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

170.520 lượt xem
1609 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

83.362 lượt xem
1589 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

330.092 lượt xem
1608 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

189.712 lượt xem
1602 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 79

Phi Kiếm Vấn Đạo

81.408 lượt xem
85 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 456

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.080.747 lượt xem
3 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

253.340 lượt xem
654 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

365.025 lượt xem
450 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

90.704 lượt xem
1185 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 344

Đấu La Đại Lục

840.643 lượt xem
31 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

212.704 lượt xem
1207 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 420

Đấu Phá Thương Khung

2.929.932 lượt xem
1 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 543

Yêu Thần Ký

2.439.095 lượt xem
13 giờ trước
Bách luyện thành thần Chapter 1115

Bách luyện thành thần

3.904.720 lượt xem
18 giờ trước