Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

THỂ LOẠI TRUYỆN: MARTIAL ARTS

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Sun-ken Rock Chapter 171

Sun-ken Rock

48.493 lượt xem
178 ngày trước
Gintama - Linh hồn bạc Chapter 699

Gintama - Linh hồn bạc

101.602 lượt xem
80 ngày trước
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chapter 520.5

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng

416.369 lượt xem
988 ngày trước
Jojo Chapter 2

Jojo's Bizarre Adventure: Crazy Diamond's Demonic Heartbreak

2.137 lượt xem
411 ngày trước
Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chapter 107

Ultimate Legend: Kang Hae Hyo

30.543 lượt xem
90 ngày trước
Space China Dress Chapter 14

Space China Dress

2.867 lượt xem
91 ngày trước
Hard Core Leveling Warrior Chapter 176.7

Hard Core Leveling Warrior

244.821 lượt xem
974 ngày trước
Be Heun Chapter 20

Be Heun

1.860 lượt xem
90 ngày trước
Diệp Vấn Tiền Truyện Chapter 20

Diệp Vấn Tiền Truyện

545 lượt xem
9 ngày trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng Chapter 52

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

1.395 lượt xem
9 ngày trước
Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện Chapter 16

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

590 lượt xem
9 ngày trước
Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Chapter 60

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

2.901 lượt xem
9 ngày trước
X-Men - Schism Chapter 11

X-Men - Schism

157 lượt xem
9 ngày trước
Ultimate Captain America Chapter 2

Ultimate Captain America

46 lượt xem
9 ngày trước
S.H.I.E.L.D Chapter 2

S.H.I.E.L.D

48 lượt xem
9 ngày trước
Đao Kiếm Tân Truyện Chapter

Đao Kiếm Tân Truyện

40 lượt xem
19446 ngày trước
Nữ Hiệp Trường Cao Trung Chapter 6

Nữ Hiệp Trường Cao Trung

227 lượt xem
9 ngày trước
Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot Chapter 5

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

178 lượt xem
9 ngày trước
Samurai Spirits - Thi Hồn Chapter 3

Samurai Spirits - Thi Hồn

65 lượt xem
9 ngày trước
Sáng Thế Thần Binh Chapter 20

Sáng Thế Thần Binh

394 lượt xem
9 ngày trước
Ultimate Power Chapter 9

Ultimate Power

217 lượt xem
9 ngày trước
Ultimate Origin Chapter 5

Ultimate Origin

142 lượt xem
9 ngày trước
Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện Chapter 12

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

285 lượt xem
9 ngày trước
Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần Chapter 8

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

227 lượt xem
9 ngày trước