Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

THỂ LOẠI TRUYỆN: MYSTERY

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

TRUYỆN SÁNG TÁC

Gachiakuta Chapter 19

Gachiakuta

13.420 lượt xem
13 tháng trước
Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú Chapter 2

Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú

157 lượt xem
8 ngày trước
Boss Cuối Chấp Nhận Trở Thành Người Chơi Chapter 5

Boss Cuối Chấp Nhận Trở Thành Người Chơi

95 lượt xem
15 ngày trước
Thám Tử Yakumo Itsuki Chapter

Thám Tử Yakumo Itsuki

17 lượt xem
54 năm trước
Ý Chí Dũng Sĩ 2 Chapter 8

Ý Chí Dũng Sĩ 2

112 lượt xem
3 ngày trước
Phù Thủy Thực Thi Chapter 7

Phù Thủy Thực Thi

71 lượt xem
16 ngày trước
Đảo Tình Yêu Chapter 2

Đảo Tình Yêu

64 lượt xem
19 ngày trước
Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Phụ Vô Dụng Chapter 75

Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Phụ Vô Dụng

1.569 lượt xem
20 ngày trước
Seishun Soukanzu Chapter 6

Seishun Soukanzu

220 lượt xem
22 ngày trước
Cuồng Đồ Tu Tiên Chapter 125

Cuồng Đồ Tu Tiên

2.221 lượt xem
22 ngày trước
Henna ie - Ngôi nhà kì quái Chapter 12.2

Henna ie - Ngôi nhà kì quái

398 lượt xem
23 ngày trước
Hổ Hạc Yêu Sư Lục Chapter 8

Hổ Hạc Yêu Sư Lục

1.860 lượt xem
11 tháng trước
Bokurano: Ours Chapter 32

Bokurano: Ours

577 lượt xem
24 ngày trước
Tôi Đã Nuôi Hồ Ly Sai Cách Rồi Chapter 31.2

Tôi Đã Nuôi Hồ Ly Sai Cách Rồi

2.051 lượt xem
19 giờ trước
Raising Hell: Khúc ca nổi loạn Chapter 6

Raising Hell: Khúc ca nổi loạn

257 lượt xem
34 ngày trước
Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết Chapter 124

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

248.433 lượt xem
8 tháng trước
Thiên Kim Phản Diện Và Tiểu Thư Ma Vương Chapter 50

Thiên Kim Phản Diện Và Tiểu Thư Ma Vương

1.852 lượt xem
36 ngày trước
Sekigan no Shoujo Chapter 2

Sekigan no Shoujo

57 lượt xem
38 ngày trước
Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi Chapter 30

Này Người Chồng Phản Diện, Ngài Ám Ảnh Sai Người Rồi

2.564 lượt xem
3 ngày trước
Bắt Đầu Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Vô Địch! Chapter 5

Bắt Đầu Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Vô Địch!

385 lượt xem
47 ngày trước
Xanh của Lạnh Lùng. Đỏ của Xảo Quyệt. Chapter 12

Xanh của Lạnh Lùng. Đỏ của Xảo Quyệt.

931 lượt xem
20 ngày trước
Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện Chapter 17

Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện

844 lượt xem
7 ngày trước
Ta phế tay phong sinh thủy khởi trong phản diện Chapter 6

Ta phế tay phong sinh thủy khởi trong phản diện

214 lượt xem
23 ngày trước
Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Chapter 308

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

6.046 lượt xem
52 ngày trước