Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn

THỂ LOẠI TRUYỆN: TRAGEDY

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn

TRUYỆN SÁNG TÁC

Ragna Crimson Chapter 64

Ragna Crimson

47.447 lượt xem
146 ngày trước
Đấng Cứu Tinh Chuyển Sinh Chapter 14

Đấng Cứu Tinh Chuyển Sinh

200 lượt xem
3 ngày trước
Shidenkai no Taka Chapter 7

Shidenkai no Taka

105 lượt xem
10 ngày trước
Giết Chết Niềm An Ủi Duy Nhất Của Ta Chapter 15.2

Giết Chết Niềm An Ủi Duy Nhất Của Ta

639 lượt xem
4 ngày trước
Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được Chapter 23.2

Khóc Đi, Hay Cầu Xin Tôi Cũng Được

1.957 lượt xem
12 ngày trước
Tuyển Tập Truyện Ngắn Gekiga Chapter 12

Tuyển Tập Truyện Ngắn Gekiga

319 lượt xem
4 ngày trước
Sensou Kyoushitsu Chapter 14

Sensou Kyoushitsu

265 lượt xem
28 ngày trước
Trái tim của Thomas Chapter 33.5

Trái tim của Thomas

1.200 lượt xem
7 ngày trước
Tuyển tập truyện ngắn của Hagio Moto Chapter 11

Tuyển tập truyện ngắn của Hagio Moto

356 lượt xem
12 ngày trước
Raising Hell: Khúc ca nổi loạn Chapter 6

Raising Hell: Khúc ca nổi loạn

257 lượt xem
34 ngày trước
Chiến Binh Cách Mạng: Người Chó Còn Trinh Chapter 17.5

Chiến Binh Cách Mạng: Người Chó Còn Trinh

865 lượt xem
22 ngày trước
Thiếu Chủ Giỏi Chạy Trốn Chapter 8

Thiếu Chủ Giỏi Chạy Trốn

239 lượt xem
20 ngày trước
Thủ cấp của mưa Chapter 6

Thủ cấp của mưa

142 lượt xem
54 ngày trước
Người Đàn Ông Đến Từ Bên Kia Đại Dương Chapter 6

Người Đàn Ông Đến Từ Bên Kia Đại Dương

365 lượt xem
68 ngày trước
Fushi to batsu: Đại Dịch Xác Sống Chapter 13

Fushi to batsu: Đại Dịch Xác Sống

767 lượt xem
72 ngày trước
Ngự Trị Ta, Vị Chúa Tàn Bạo - Zankoku Na Kami Ga Shihaisuru Chapter 19

Ngự Trị Ta, Vị Chúa Tàn Bạo - Zankoku Na Kami Ga Shihaisuru

758 lượt xem
5 ngày trước
Khi Vỡ Lẽ Ra Ý Nghĩa Đằng Sau Chapter 8

Khi Vỡ Lẽ Ra Ý Nghĩa Đằng Sau

181 lượt xem
75 ngày trước
Jiraishin Chapter 9.3

Jiraishin

534 lượt xem
10 ngày trước
Guilty Chapter 7

Guilty

492 lượt xem
63 ngày trước
Tuyết và Mực Chapter 7

Tuyết và Mực

219 lượt xem
49 ngày trước
Zankoku Na Kami Ga Shihai Suru Chapter 14

Zankoku Na Kami Ga Shihai Suru

485 lượt xem
29 ngày trước
Người Đàn Ông Mít Ướt Chapter 24

Người Đàn Ông Mít Ướt

1.328 lượt xem
75 ngày trước
Sau Ánh Hào Quang Chapter 1

Sau Ánh Hào Quang

99 lượt xem
88 ngày trước
Shiriaru kira rando- Miền đất tội lỗi Chapter 7

Shiriaru kira rando- Miền đất tội lỗi

380 lượt xem
42 ngày trước