Các truyện đã phát hành tại VN được scan đăng online

THỂ LOẠI TRUYỆN: TRUYỆN SCAN

Các truyện đã phát hành tại VN được scan đăng online

TRUYỆN SÁNG TÁC

Con Tàu Băng Chapter 3

Con Tàu Băng

83 lượt xem
9 ngày trước
Công chúa song sinh Chapter 19

Công chúa song sinh

865 lượt xem
15 ngày trước
Oiran Girl Chapter 18

Oiran Girl

763 lượt xem
15 ngày trước
Goku Onna Michi Chapter 1

Goku Onna Michi

118 lượt xem
15 ngày trước
Chroniles Of The Cursed Sword Chapter 2

Chroniles Of The Cursed Sword

434 lượt xem
90 ngày trước
Eltype! Season 2 Chapter 3

Eltype! Season 2

578 lượt xem
90 ngày trước
Lady Detective Chapter 25

Lady Detective

3.923 lượt xem
91 ngày trước
Bác Sĩ Quái Dị Chapter 219

Bác Sĩ Quái Dị

170.568 lượt xem
18 ngày trước
Waifu của Quái chúa lolicon Chapter 1

Waifu của Quái chúa lolicon

6.173 lượt xem
1011 ngày trước
KUROSAGI Chapter 219

KUROSAGI

186.315 lượt xem
1042 ngày trước